Historia Klubu

Akademicki Klub Szachowy "Hetman Politechnika Koszalińska" został powołany do życia 17 grudnia 1993 roku pod nazwą Szachowy Klub Sportowy "HETMAN" Koszalin.

Powołało go kilku zawodników sekcji szachowej działającej przy klubie "Budowlani" Koszalin i szachiści o rodowodzie wojskowym. Na początku klub prowadził szkolenia w bardzo ograniczonym zakresie a swoją siedzibę miał w Garnizonowym Klubie Oficerskim. Stopniowo działalność rozszerzała się. Na początku zaczęto organizować piątkowe turnieje szachowe z cyklu "Grand Prix Koszalina" w szachach szybkich i błyskawicznych, później imprezy o zasięgu wojewódzkim: finały Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwa Województwa Juniorów i inne zawody popularyzujące szachy.

Największy wpływ na rozwój klubu miało organizowanie Międzynarodowych Memoriałów Szachowych Józefa Kochana. W latach 1996-1999 turniej ten sponsorowała firma MK CAFE i stał się on jednym z najsilniejszych turniejów szachowych na świecie. Promował nasze miasto, region, a także kraj na całym globie. Imprezę corocznie odwiedzały setki szachistów. Dwukrotnie gościem był mistrz świata FIDE Anatolij Karpow. Dzięki sponsorowi Klub HETMAN do dzisiaj dysponuje profesjonalnym sprzętem szachowym, który pozwala na organizowanie masowych imprez szachowych.

Od 1994 pracę w HETMANIE skierowano do najmłodszych adeptów "królewskiej gry". W szkółkach szachowych prowadzone były szkolenia, w których uczestniczyło około 600 dzieci i młodzieży z miasta i okolic Koszalina. Zajęcia odbywały się w Miejskim Domu Kultury, Szkole Podstawowej nr 6, przedszkolach i mieszkaniach prywatnych.

W kwietniu 1999 roku, dzięki staraniom ówczesnego prezesa Andrzeja Grodzkiego, nastąpiło otwarcie nowej siedziby klubu. Pomieszczenia pozyskane z Garnizonowego Klubu Oficerskiego zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb klubu. Za środki uzyskane z funduszu Urzędu Pracy zakupiono komputery i meble, zatrudniono również instruktora szachowego. Nowa siedziba klubu stała się drugim domem wielu szachistów.

Po odejściu strategicznego sponsora klub borykał się z trudnościami finansowymi, ale nigdy nie zawiesił swojej działalności i szkolenia dzieci. W pracę klubu zaangażowali się rodzice szachistów tworząc niepowtarzalną w skali kraju atmosferę, której zazdroszczą nam działacze innych klubów działających w Polsce. Młodzi zawodnicy zaczęli z roku na rok odnosić spektakularne sukcesy na deskach Mistrzostw Polski, Europy a nawet świata. W fachowej prasie zaczęto pisać o "koszalińskiej szkole szachowej". Osiągnięciem klubu są nie tylko liczne medale zdobywane przez naszych zawodników ale także organizacja imprez szachowych rangi Mistrzostw Polski, która zyskała wysoką ocenę działaczy Polskiego Związku Szachowego.

W 2001 roku nastąpiła zmian w zarządzie klubu. Prezesem został Marian Kanarek, wiceprezesem Tomasz Wywioł, sekretarzem Joanna Rydzewska, skarbnikiem Henryk Węgrowski, członkiem zarządu Krzysztof Adamowicz . W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Andrzej Małyszko, członkowie komisji Marian Majdan i Krzysztof Masłowski.

Dzięki inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu działaczy "Hetmana" powołany został Zachodniopomorski Związek Szachowy.

Dzięki przychylności władz Politechniki Koszalińskiej, w październiku 2003 roku klub zyskał nową siedzibę w obiektach uczelni przy ulicy Racławickiej 15-17.

W dniu 23 października 2003 podczas nadzwyczajnego zebrania walnego zadecydowano o zmianie nazwy klubu z Szachowy Klub Sportowy "Hetman" na Akademicki Klub Szachowy "Hetman-Politechnika Koszalińska". Zmieniono również skład zarządu. Od tego dnia zarząd składał się z: prezesa Mariana Kanarka, wiceprezesa Lecha Kukieły, sekretarza Joanny Rydzewskiej, skarbnika Henryka Węgrowskiego, członków zarządu: prof. Michała Jasiulewicza, Jerzego Kielara i Krzysztofa Adamowicza. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Andrzej Małyszko, członkowie komisji Marian Majdan i Krzysztof Masłowski.

W styczniu 2004 roku cały majątek klubu został przeniesiony do obiektów uczelni i od ferii zimowych zaczął działalność szkoleniową w nowych salach.


TRENERZY I FORMY PRACY SZKOLENIOWEJ

Działacze klubu od samego początku stawiali na pracę z młodzieżą. Lucjan Kowalczyk prowadził zajęcia z dziećmi w klubie i Młodzieżowym Domu Kultury. Andrzej Małyszko obok pracy w klubie prowadził sekcję szachów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie. Henryk Węgrowski od 1999 roku pracuje na etacie trenera w klubie jego zadaniem było i jest przygotowywanie zawodników do zawodów rangi państwowej.

Trener Henryk Węgrowski z podopiecznymi

W/w trenerzy mają już następców w postaci swoich wychowanków Piotra Mickiewicza, Dariusza Długopolskiego czy też Tomasza Kamienieckiego. Od czerwca 2006 pracę trenerską zasilił także Bogusław Kuma. Szkolenie odbywa się na czterech poziomach: zajęcia przedszkolne, pozalekcyjne w szkołach, zajęcia w klubie oraz indywidualna praca z najlepszymi.

Od września 2006 roku dzięki staraniom działaczy klubu szachy wkroczyły do koszalińskich szkół podstawowych. Po napisaniu odpowiedniego programu i zatwierdzeniu go przez Urząd Miejski stworzono etat dla nauczyciela szachów przy Młodzieżowym Domu Kultury. Obowiązkowe zajęcia szachowe mają uczniowie dwóch klas pierwszych w szkole podstawowej nr 3, 7, 9 i 18 oraz uczniowie pierwszej klasy gimnazjum nr 11 w Koszalinie.

Możliwości szkolenia dzieci są dużo większe, wprowadzany program jest pilotażowy i mamy nadzieję, ze będzie on zaczątkiem masowego szkolenia dzieci.

1% podatku na koszalińskie szachy

 

lazy

 

lazy

Statystyki

Odwiedziny dzisiaj:4
Odwiedziny w tym miesiącu:728
Odwiedziny w tym roku:9186
Odwiedziny ogółem:100216

Copyright © 2019 Klub Szachowy HETMAN. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka plików cookie